مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه تقویم ارزیابی
موضوع زمان اتمام
شروع ثبت‌نام ۱ بهمن ۱۳۹۹
مهلت ثبت‌نام ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
آموزش و تکمیل اظهارنامه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
آغاز برگزاری جلسات ممیزی ۱ تیر ۱۴۰۰
مراسم تقدیر از سرآمدان تحول دیجیتال کشور ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
ارائه گزارش بازخورد مکتوب حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰