بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه حامیان

حامیان معنوی

حامیان مالی

حامیان رسانه ای

Aparat

حمایت از بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

تلفن تماس ۰۲۱-۸۸۲۲۹۹۰۱

شرایط و خدمات حمایت