آرشیو دسته بندی : اخبار پنجمین کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال

خانه بایگانی توسط دسته بندی "اخبار پنجمین کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال"

آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

...
ادامه مطلب