کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال

خانه فرم ثبت نام سازمان ها

فرم ثبت نام سازمان ها

فرم ثبت نام آنلاین چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

فرم ثبت نام آنلاین سازمان‌ها در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

مرحله 1 از 3 - مشخصات عمومی سازمان

0%