بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه ثبت نام در ارزیابی ملی تحول دیجیتال

مرحله 1 از 4 - مشخصات عمومی سازمان

0%