بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه برندگان جوایز دوره‌های پیشین

برندگان جوایز دوره‌های پیشین

تماس با دبیرخانه کنفرانس