مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۹ و ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه برندگان دوره‌های پیشین

پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1400)

جایزه سال تحول دیجیتال

همراه اول

شرکت همراه اول

محور رهبری دیجیتال

رسول سرائیان

رسول سرائیان (ایریسا)

تندیس زرین رهبری دیجیتال

سید مجید بختیاری

سید مجید بختیاری (بیمه ایران)

تندیس سیمین رهبری دیجیتال

احمد دولتخواه

احمد دولتخواه (ناجا)

تندیس برنزین رهبری دیجیتال

سید رضا جوکار نراقی

سید رضا جوکار نراقی (همراه اول)

تندیس برنزین رهبری دیجیتال

پژوهش توسعه ناجي

مهدی سیدهاشمی (پژوهش و توسعه ناجی)

تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال

مهدیه نوروزیان

مهدیه نوروزیان (داتین)

تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال

حمیدرضا نورعلی‌زاده

حمیدرضا نورعلی‌زاده (بیمه سامان)

تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال

محور زبدگی دیجیتال

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

شرکت ایرانسل

تندیس زرین سطح سه زبدگی دیجیتال

همراه اول

همراه اول

تندیس سیمین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت داتین

شرکت داتین

تندیس سیمین سطح سه زبدگی دیجیتال

شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون (ايريسا)ایریسا

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

ارتباطات زير ساخت

ارتباطات زير ساخت

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

شرکت ملی پست ایران

شرکت ملی پست ایران

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

شرکت بهپرداز جهان

شرکت بهپرداز جهان

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

بانک رفاه

بانک رفاه

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

شرکت فولاد مبارکه

فولاد مبارکه اصفهان

تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

بيمه رازي

بیمه رازی

تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت بيمه ملت

بیمه ملت

تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

زرين رويا

زرین رویا

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

بيمه دي

بیمه دی

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

پژوهش توسعه ناجي

شرکت پژوهش و توسعه ناجی

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

صرافي

صرافی رادین

تقدیرنامه سطح یک اهتمام به زبدگی دیجیتال

بيمه تجارت نو

بیمه تجارت نو

تقدیرنامه سطح یک اهتمام به زبدگی دیجیتال

بيمه ايران

بیمه ایران

تقدیرنامه سطح یک اهتمام به زبدگی دیجیتال

فرابرد داده هاي ايرانيان

فرابرد داده

تقدیرنامه سطح دو اهتمام به زبدگی دیجیتال

بيمه آرمان

بیمه آرمان

تقدیرنامه سطح دو اهتمام به زبدگی دیجیتال

بيمه کوثر

بیمه کوثر

تقدیرنامه سطح دو اهتمام به زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

شرکت ملي پست

شرکت ملی پست ایران
پروژه ملی GNAF

تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت بهپرداز جهان

پلتفرم خدمات دیجیتال آیوتل
بهپرداز جهان

تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

همراه اول

همراه اول
کیف پول دیجیتال سنکرون شده با کارت بانکی

تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال

صرافي

صرافی رادین
رادین سکه

تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال

بيمه رازي

بیمه رازی
سامانه هم‌‌بیمه‌گران

تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال

بيمه دي

بیمه دی
چت‌بات هوشمند بیمه‌ای

تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال

بيمه آرمان

بیمه آرمان
کیوسک صدور مکانیزه بیمه‌نامه

تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال

مدیریت کار در دوران کرونا

شرکت فولاد مبارکه

فولاد مبارکه اصفهان

تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا

داتيس آرين قشم

داتین

تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا

ایرانسل

ایرانسل

تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا

چهارمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1398)

جایزه سال تحول دیجیتال

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

شرکت ایرانسل

محور زبدگی دیجیتال

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

شرکت ایرانسل

تندیس زرین سطح سه زبدگی دیجیتال

بانک ملت

تندیس سیمین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت داتین

شرکت داتین

تندیس سیمین سطح سه زبدگی دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)
تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

شرکت ملی پست ایران

شرکت ملی پست ایران

تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال

بانک انصار

بانک انصار

تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

شرکت بهپرداز جهان

شرکت بهپرداز جهان

تندیس برنزین سطح دو زبدگی دیجیتال

بانک سینا

بانک سینا

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

بیمه رازی

بیمه رازی

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

موسسه آموزش عالی مهرالبرز
موسسه آموزش عالی مهرالبرز

تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال

بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران

تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (سامانه بیومتریک ناجا)

تندیس زرین نوآوری دیجیتال

شرکت بهپرداز جهان

شرکت بهپرداز جهان (سامانه آرا)

تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

شرکت ایرانسل ( اپلیکیشن ایرانسل من)

تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

حسن جابر

حسن جابر (شرکت ایرانسل)

تندیس زرین رهبری دیجیتال

محمدرضا قادری

محمدرضا قادری (شرکت ملی پست ایران)

تندیس سیمین رهبری دیجیتال

مهدی ملکی

مهدی ملکی (بیمه رازی)

تندیس برنزین رهبری دیجیتال

سومین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1397)

جایزه سال تحول دیجیتال

فناپ

 

شرکت فناپ

 

محور زبدگی دیجیتال

بانک ملت

تندیس زرین زبدگی دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا

تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

فناپ

شرکت فناپ

تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

شرکت داده ورزی سداد

تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

فناپ

شرکت فناپ (شبکه توزیع محتوا ابر آروان)

تندیس زرین نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت تجارت الکترونیک نگین توسن (پلتفرم سکوک)

تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

صندوق بیمه کشاورزی (سامانه جامع بیمه کشاورزی)

تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

شهاب جوانمردی (شرکت فناپ)

تندیس زرین رهبری دیجیتال

مهندس حمیدرضا مختاریان

حمیدرضا مختاریان (شرکت داده‌ورزی سداد)

تندیس سیمین رهبری دیجیتال

رحیم عبادی (موسسه آموزش عالی مهرالبرز)

تندیس برنزین رهبری دیجیتال

دومین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1396)

جایزه سال تحول دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

محور زبدگی دیجیتال

بانک ملت

برنده تندیس زرین زبدگی دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس زرین نوآوری دیجیتال

بانک ملی

برنده تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

شهاب جوانمردی (شرکت فناپ)

برنده تندیس زرین رهبری دیجیتال

سیدحامد قنادپور (شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا)

برنده تندیس سیمین رهبری دیجیتال

روح‌الله فاطمی (شرکت توسن)

برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتال

اولین ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1395)

جایزه سال تحول دیجیتال

توسن

شرکت توسن

محور زبدگی دیجیتال

شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم

برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

بانک شهر

برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

محور نوآوری دیجیتال

شرکت بازار الکترونیک نگین آزاد

برنده تندیس زرین نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت توسن

برنده تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

محور رهبری دیجیتال

فردوس باقری (شرکت توسن)

برنده تندیس سیمین رهبری دیجیتال

رحیم عبادی (موسسه آموزش عالی مهر البرز)

برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتال

سیدحامد قناد پور (شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا)

برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتال

تماس با دبیرخانه کنفرانس