بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه برندگان دوره‌های پیشین

دوره اول جایزه ملی تحول دیجیتال

شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم – برنده لوح تقدیر اهتمام به نوآوری دیجیتال

باشگاه مشتریان بانک ملت – برنده لوح تقدیر اهتمام به نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت توسن – برنده جایزه سال تحویل دیجیتالی ایران

شرکت بازار الکترونیک نگین آزاد – برنده تندیس زرین نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت توسن – برنده تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم – برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

جناب آقای دکتر فردوس باقری (از شرکت توسن) – برنده تندیس سیمین رهبری دیجیتال

جناب آقای دکتر رحیم عبادی (از موسسه آموزش عالی مهر البرز) – برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتال

جناب آقای مهندس سیدحامد قناد پور (از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا) – برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا – برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

توسن

شرکت توسن – برنده تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

موسسه آموزش عالی مهر البرز – برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتال

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت – برنده لوح تقیر اهتمام به زبدگی دیجیتال

جناب آقای دکتر عیسی رضایی (از موسسه مالی و اعتباری کوثر) – برنده لوح تقدیر اهتمام به رهبری دیجیتال

بانک شهر – برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا – برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتال

شرکت ملی صنایع پتروشیمی – برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتال

دوره دوم جایزه ملی تحول دیجیتال

جناب آقای فرامرز خالقی – برنده لوح تقدیر اهتمام به رهبری دیجیتال

جناب آقای مهران باوند سوادکوهی – برنده لوح تقدیر اهتمام به رهبری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا – برنده جایزه سال تحول دیجیتال

جناب آقای شهاب جوانمردی (از شرکت فناپ) – برنده تندیس زرین رهبری دیجیتال

جناب آقای مهندس سیدحامد قنادپور (از شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا) – برنده تندیس سیمین رهبری دیجیتال

بانک ملت – برنده تندیس زرین زبدگی دیجیتال

توسن

شرکت توسن – برنده تندیس زرین نوآوری دیجیتال

بانک ملی – برنده تندیس سیمین نوآوری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا – برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتال

جناب آقای روح الله فاطمی (از شرکت توسن) – برنده تندیس برنزی رهبری دیجیتال

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا – برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتال

توسن

شرکت توسن – برنده تندیس برنزین زبدگی دیجیتال

موسسه آموزش عالی مهر البرز – برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتال

شرکت عدل آفرینان ماندگار – برنده لوح تقیر اهتمام به نوآوری دیجیتال

شرکت سامانه الکترونیک انصار – برنده لوح تقدیر اهتمام به نوآوری دیجیتال

بانک ایران زمین – برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتال

تماس با دبیرخانه کنفرانس