مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه تقویم ارزیابی
موضوع زمان
شروع ثبت‌نام ۱ دی ۱۴۰۰
مهلت ثبت‌نام ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
آموزش از ۱ دی ۱۴۰۰ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مهلت تکمیل اظهارنامه ۳۱ تیر ۱۴۰۱
آغاز برگزاری جلسات ممیزی مرداد و شهریور ۱۴۰۱
مراسم تقدیر از سرآمدان تحول دیجیتال کشور ۲۶ مهر ۱۴۰۱
ارائه گزارش بازخورد مکتوب حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱
تماس با دبیرخانه کنفرانس