مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه تقویم ارزیابی
موضوع زمان اتمام
شروع ثبت‌نام ۱ بهمن ۱۳۹۹
مهلت ثبت‌نام ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش و تکمیل اظهارنامه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
آغاز برگزاری جلسات ممیزی ۱۵ تیر ۱۴۰۰
مراسم تقدیر از سرآمدان تحول دیجیتال کشور ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
ارائه گزارش بازخورد مکتوب حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰
تماس با دبیرخانه کنفرانس