مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه تقویم ارزیابی
موضوع زمان
شروع ثبت‌نام ۱ دی ۱۴۰۰
مهلت ثبت‌نام ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
آموزش از ۱ خرداد ۱۴۰۱ الی ۱۵ تیر ۱۴۰۱
مهلت تکمیل اظهارنامه ۳۱ تیر ۱۴۰۱
برگزاری جلسات ممیزی مرداد و شهریور ۱۴۰۱
مراسم تقدیر از سرآمدان تحول دیجیتال کشور ۲۶ مهر ۱۴۰۱
ارائه گزارش بازخورد مکتوب حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱
تماس با دبیرخانه کنفرانس