بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه تکمیل اظهارنامه ویژه شرکت‌کنندگان

تکمیل اظهارنامه ویژه شرکت‌کنندگان

تماس با دبیرخانه کنفرانس