بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه دانلود بروشور

دانلود بروشور

تماس با دبیرخانه کنفرانس