مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه راهنمای مقاله

نکات مهم قبل از ارسال مقاله

مقالات در ۱ مرحله و به‌صورت”اصل مقاله” دریافت می‌گردد که می‌بایست به دبیرخانه کنفرانس و تنها از طریق فرم ارسال مقاله ارسال شود.

  • آغاز دریافت مقاله: ۱ اسفند ۱۳۹۹
  • مهلت ارسال مقالات: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

نکات مهم قبل از ارسال مقاله:

 

۱) در صورت عدم رعایت نکات راهنمای تدوین، مقاله پذیرفته نخواهد شد.
۲) ارسال مقاله به این کنفرانس توسط نویسندگان به این معنی است که این مقاله قبلاً چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.
۳)‌ در صورت تشخیص تقلب علمی توسط نویسندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و مقاله رد خواهد شد.
۴) تقلب علمی شامل موارد زیر می باشد:

– ثبت مقاله دیگری به نام خود.
– درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته‌اند.
– کپی‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
– طرح نتایج حاصل از پژوهش های دیگران به نام خود.
– بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
– استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.

۶) فایل ارسالی باید در هر دو فرمت Word و  PDFباشد.

تماس با دبیرخانه کنفرانس