سخنران‌ها

۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه سخنران‌ها

سخنران‌ها

دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر ایوب محمدیان

دکتر آرین قلی پور

دکتر مهدی شیرمحمدی

دکتر عماد قائنی

دکتر علیرضا جلیلی

مهندس حمیدرضا مختاریان

دکتر آیدین سلام‌زاده

دکتر شهاب جوانمردی

مهندس علیرضا مراحمی

دکتر مصطفی امینی

تماس با دبیرخانه کنفرانس