بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

30 بهمن ماه 1397 - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه محل برگزاری

محل برگزاری

تماس با دبیرخانه کنفرانس