کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال

خانه ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

عزیز؛ ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
کد پذیرش شما:
اطلاعات تکمیلی
تاریخ برگزاری: ۷ اسفند ۹۸
ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۷
مکان برگزاری: سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
تماس با دبیرخانه کنفرانس