مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه ثبت‌نام ارسال کنندگان مقاله

ثبت‌نام ارسال کنندگان مقاله

تماس با دبیرخانه کنفرانس