همه پست های مدیر سایت

خانه مقالات ارسال شده توسط مدیر سایت (صفحه 3)

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر محمد ابویی اردکان

دکتر محمد ابویی اردکان، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
مهندس نیما نامداری

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: مهندس نیما نامداری

مهندس نیما نامداری، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر سعید روحانی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر سعید روحانی

دکتر سعید روحانی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر علی پیران‌نژاد

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر علی پیران‌نژاد

دکتر علی پیران‌نژاد، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر نیما مختارزاده

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر نیما مختارزاده

دکتر نیما مختارزاده، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر ایوب محمدیان

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر ایوب محمدیان

دکتر ایوب محمدیان، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
مهندس پیمان دیانی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: مهندس پیمان دیانی

مهندس پیمان دیانی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر روح‌الله رحمانی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر روح‌الله رحمانی

دکتر روح‌الله رحمانی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس