همه پست های مدیر سایت

خانه مقالات ارسال شده توسط مدیر سایت (صفحه 4)

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر آرمند بابلی

دکتر آرمند بابلی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
مهندس شهاب جوانمردی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: مهندس شهاب جوانمردی

مهندس شهاب جوانمردی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
اعلام نتایج داوری مقالات در تاریخ 31 مرداد 1400

اعلام نتایج داوری مقالات در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

نتایج داوری مقالات در کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد....
ادامه مطلب
دکتر آرین قلی‌پور

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر آرین قلی‌پور

دکتر آرین قلی‌پور، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر مهدی محمدی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر مهدی محمدی

دکتر مهدی محمدی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر سپهر قاضی نوری

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر سپهر قاضی نوری

دکتر سپهر قاضی نوری، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
مهلت ارسال مقاله کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال تمدید شد

مهلت ارسال مقاله کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال تمدید شد

مهلت ارسال مقاله کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد و متقاضیان می توانند مقالات خود را تا تاریخ مذکور در سایت کنفرانس بارگذاری نمایند....
ادامه مطلب
دکتر محمدرضا آراستی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر محمدرضا آراستی

دکتر محمدرضا آراستی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس