همه پست های مدیر سایت

خانه مقالات ارسال شده توسط مدیر سایت (صفحه 6)

اعلام زیرمحورهای «کاربردهای فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «کاربردهای فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱٫ نیازمندی های اکوسیستمیِ بهره برداری از فناوری های تحول آفرین ۲٫ تاث...
ادامه مطلب

دکتر نیما مختارزاده، دبیر محور تخصصی «فناوری‌های تحول آفرین در صنعت»

دکتر نیما مختارزاده، دبیر محور تخصصی «فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» کنفرانس خواهند بود. دکتر نیما مختارازده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کن...
ادامه مطلب

اعلام زیرمحورهای «منابع انسانی دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «منابع انسانی دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. استراتژی منابع انسانی دیجیتال ۲. سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی ۳. تجزیه و تحلیل داده...
ادامه مطلب
دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال»

دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال»

دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال» کنفرانس خواهند بود. دکتر علی پیران نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کنفرانس بین...
ادامه مطلب
اعلام زیرمحورهای «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس

اعلام زیرمحورهای «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «داده و تحول دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. تحول دیجیتال داده محور ۲. کسب‌وکارهای داده محور ۳. تحلیل‌گری داده در تحول دیجیتال ۴. بیگ د...
ادامه مطلب
دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال»

دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال»

دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس خواهند بود. دکتر سعید روحانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کنفرانس بین‌المللی...
ادامه مطلب
انتشار راهنمای مقاله کنفرانس

انتشار راهنمای مقاله کنفرانس

کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال در پنج محور «پیاده‌سازی و راهبری تحول دیجیتال»، «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال»، «داده و تحول دیجیتال»، «منابع انسانی دیجیتال»، «کا...
ادامه مطلب
اعلام زیرمحورهای «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال» کنفرانس

اعلام زیرمحورهای «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. اکوسیستم استارت‌آپ‌های دیجیتال ۲. مدیریت نوآوری‌های دیجیتال در سازمان‌ها ۳. اس...
ادامه مطلب
دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور نوآوری و کارآفرینی دیجیتال

دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور نوآوری و کارآفرینی دیجیتال

دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور تخصصی نوآوری و کارآفرینی دیجیتال خواهند بود. دکتر ایوب محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند و نوآوری و استراتژی دیجیتال حوزه ت...
ادامه مطلب
مدیریت کار در عصر کرونا، محور ویژه پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

مدیریت کار در عصر کرونا، محور ویژه پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

این روزها شیوع ویروس کرونا تقریباً تمامی جنبه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار داده است و کسب‌وکارها و سازمان‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بسیاری از سازمان‌ها در ...
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس