آرشیو دسته بندی : اخبار ششمین ارزیابی ملی و کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال

خانه بایگانی توسط دسته بندی "اخبار ششمین ارزیابی ملی و کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال"

برگزیدگان محور رهبری دیجیتال در ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1401)

در مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که 4 بهمن ماه 1401 برگزار گردید، برگزیدگان محور رهبری دیجیتال معرفی شدند: تندیس سیمین رهبری دیجیتال: مهرداد غلام...
ادامه مطلب

برگزیدگان محور نوآوری دیجیتال در ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1401)

در مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که 4 بهمن ماه 1401 برگزار گردید، برگزیدگان محور نوآوری دیجیتال معرفی شدند: تندیس سیمین نوآوری دیجیتال: اپلیکیشن ب...
ادامه مطلب
برگزیدگان محور زبدگی دیجیتال در ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1401)

برگزیدگان محور زبدگی دیجیتال در ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1401)

در مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که 4 بهمن ماه 1401 برگزار گردید، برگزیدگان محور زبدگی دیجیتال معرفی شدند: تندیس سیمین سطح دو زبدگی دیجیتال: همراه ...
ادامه مطلب
برگزاری اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1401)

برگزاری اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال (1401)

مراسم اختتامیه ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال در تاریخ سه‌شنبه 4 بهمن ماه 1401 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم از برگزیدگان این دوره ت...
ادامه مطلب
اعلام تاریخ جدید برگزاری مراسم اختتامیه ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

اعلام تاریخ جدید برگزاری مراسم اختتامیه ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

اختتامیه ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال در تاریخ 4 بهمن ماه 1401 برگزار خواهد شد. این رویداد قرار بود مهر ماه 1401 به همراه دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال برگزار ...
ادامه مطلب
اعلام تاریخ جدید برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال

اعلام تاریخ جدید برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال

دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال در تاریخ 19 و 20 تیر ماه 1402 برگزار خواهد شد. این کنفرانس قرار بود در تاریخ 25 و 26 مهر ماه 1401 به همراه اختتامیه ششمین ارزیابی ملی تحو...
ادامه مطلب
حمایت شرکت یوبیتکس از کنفرانس

حمایت شرکت یوبیتکس از کنفرانس

شرکت یوبیتکس به جمع حامیان دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال پیوست....
ادامه مطلب
حمایت شرکت صنایع الکترونیک ایران از کنفرانس

حمایت شرکت صنایع الکترونیک ایران از کنفرانس

شرکت صنایع الکترونیک ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال پیوست....
ادامه مطلب
حمایت شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء از کنفرانس

حمایت شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء از کنفرانس

شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء به جمع حامیان دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال پیوست....
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس