آرشیو دسته بندی : اخبار پنجمین کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال

خانه بایگانی توسط دسته بندی "اخبار پنجمین کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال" (صفحه 4)

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر آرین قلی‌پور

دکتر آرین قلی‌پور، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر مهدی محمدی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر مهدی محمدی

دکتر مهدی محمدی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر سپهر قاضی نوری

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر سپهر قاضی نوری

دکتر سپهر قاضی نوری، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
مهلت ارسال مقاله کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال تمدید شد

مهلت ارسال مقاله کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال تمدید شد

مهلت ارسال مقاله کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد و متقاضیان می توانند مقالات خود را تا تاریخ مذکور در سایت کنفرانس بارگذاری نمایند....
ادامه مطلب
دکتر محمدرضا آراستی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر محمدرضا آراستی

دکتر محمدرضا آراستی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر بابک امیری

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر بابک امیری

دکتر بابک امیری، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر علی بزرگی امیری

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر علی بزرگی امیری

دکتر علی بزرگی امیری، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
دکتر عماد قائنی

معرفی سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال: دکتر عماد قائنی

دکتر عماد قائنی، جزء سخنرانان و اعضای پنل‌های کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال است....
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس