آرشیو دسته بندی : اخبار پنجمین کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال

خانه بایگانی توسط دسته بندی "اخبار پنجمین کنفرانس بین‌المللی و ارزیابی ملی تحول دیجیتال" (صفحه 6)

دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال»

دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال» کنفرانس خواهند بود. دکتر علی پیران نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کنفرانس بین...
ادامه مطلب

اعلام زیرمحورهای «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «داده و تحول دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. تحول دیجیتال داده محور ۲. کسب‌وکارهای داده محور ۳. تحلیل‌گری داده در تحول دیجیتال ۴. بیگ د...
ادامه مطلب

دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال»

دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس خواهند بود. دکتر سعید روحانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کنفرانس بین‌المللی...
ادامه مطلب
انتشار راهنمای مقاله کنفرانس

انتشار راهنمای مقاله کنفرانس

کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال در پنج محور «پیاده‌سازی و راهبری تحول دیجیتال»، «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال»، «داده و تحول دیجیتال»، «منابع انسانی دیجیتال»، «کا...
ادامه مطلب
اعلام زیرمحورهای «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال» کنفرانس

اعلام زیرمحورهای «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. اکوسیستم استارت‌آپ‌های دیجیتال ۲. مدیریت نوآوری‌های دیجیتال در سازمان‌ها ۳. اس...
ادامه مطلب
دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور نوآوری و کارآفرینی دیجیتال

دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور نوآوری و کارآفرینی دیجیتال

دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور تخصصی نوآوری و کارآفرینی دیجیتال خواهند بود. دکتر ایوب محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند و نوآوری و استراتژی دیجیتال حوزه ت...
ادامه مطلب
مدیریت کار در عصر کرونا، محور ویژه پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

مدیریت کار در عصر کرونا، محور ویژه پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

این روزها شیوع ویروس کرونا تقریباً تمامی جنبه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار داده است و کسب‌وکارها و سازمان‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بسیاری از سازمان‌ها در ...
ادامه مطلب
آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال به میزبانی دانشگاه تهران

...
ادامه مطلب
آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

...
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس