برگزاری نشست خبری کارگروه درمان و پزشکی

نشست خبری کارگروه سلامت و درمان جایزه

نشست خبری کارگروه درمان و پزشکی سومین جایزه ملی تحول دیجیتال، امروز، ۱۰ دی‌ ۱۳۹۷، با حضور بیش از ۲۰ رسانه خبری در دانشگاه تهران برگزار گردید.
در این جلسه، دکتر شامی زنجانی (دبیر جایزه) و دکتر یگانه (دبیر کارگروه درمان و پزشکی جایزه) به سوالات خبرنگاران حاضر پاسخ دادند.