تحول دیجیتال از نگاه دبیر علمی جایزه

تحول دیجیتال

دکتر مهدی شامی زنجانی، دبیر علمی جایزه ملی تحول دیجیتال، اخیرا اقدام به مفهوم‌سازی و تعریف کوتاه و مجملی از تحول دیجیتال کرده‌اند. برای دسترسی به محتوای مربوطه، به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید.

تحول دیجیتال چیست؟ (دست‌نوشته)

تحول دیجیتال چیست؟ (ویدئو)