مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه درخواست عضویت در شبکه رهبران تحول دیجیتال
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
تماس با دبیرخانه کنفرانس