مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه شرایط عضویت در شبکه رهبران تحول دیجیتال

شرایط عضویت

✓ مدیران و کارشناسانی که دارای حداقل ۲ سال فعالیت در حوزه تحول دیجیتال باشند.
✓ اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری که حداقل دارای دو اثر (کتاب/ مقاله/سخنرانی کلیدی) در حوزه تحول دیجیتال باشند.
✓ دانش آموختگان و دانش‎پذیران دوره عالی (دی بی ای) تحول دیجیتال دانشگاه تهران

تماس با دبیرخانه کنفرانس