جدول قیمت گذاری

خانه المان ها جدول قیمت گذاری

جداول قیمت گذاری - سه ستونه - استایل کلاسیک

برنامه پایه

تومان99ماهانه

ایجاد یک کسب و کار بی نظیر و پر درآمد با برنامه فایناسیا

 • ریسپانسیو زنده
 • جریان
 • تقسیم پذیری
 • تجزیه و تحلیل

برنامه حرفه ای

تومان299ماهانه

ایجاد یک کسب و کار بی نظیر و پر درآمد با برنامه فایناسیا

 • ریسپانسیو زنده
 • جریان
 • تقسیم پذیری
 • تجزیه و تحلیل

برنامه کسب و کار

تومان399ماهانه

ایجاد یک کسب و کار بی نظیر و پر درآمد با برنامه فایناسیا

 • ریسپانسیو زنده
 • جریان
 • تقسیم پذیری
 • تجزیه و تحلیل

جداول قیمت گذاری - 4 ستونه - فلت مدرن

تومان29ماهانه

پایه

 • مفاهیم بدون محدودیت
 • فونت های رایگان
 • طرح های خلاقانه
 • پشتیبانی رایگان

تومان69ماهانه

کسب و کار

 • مفاهیم بدون محدودیت
 • فونت های رایگان
 • طرح های خلاقانه
 • پشتیبانی رایگان

تومان99ماهانه

نامحدود

 • مفاهیم بدون محدودیت
 • فونت های رایگان
 • طرح های خلاقانه
 • پشتیبانی رایگان
تماس با دبیرخانه کنفرانس