مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه راهنمای مقاله

نکات مهم قبل از ارسال مقاله

1) مقالات در ۱ مرحله و  به‌صورت”اصل مقاله” دریافت می‌گردد که می‌بایست به دبیرخانه کنفرانس و تنها از طریق فرم ارسال مقاله ارسال شود.
• آغاز دریافت مقاله: ۱ خرداد ۱۴۰۱
• مهلت ارسال مقالات: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
• اعلام نتایج داوری: حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
• دریافت نسخه نهایی مقاله: حداکثر تا ۱۰ مهر ۱۴۰۱

۲)  در صورت عدم رعایت نکات راهنمای تدوین، مقاله داوری نخواهد شد.

۳) ارسال مقاله به این کنفرانس توسط نویسندگان به این معنی است که این مقاله قبلاً چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.

۴) فایل ارسالی باید در هر دو فرمت Word و PDF باشد.

تماس با دبیرخانه کنفرانس