مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه راهنمای مقاله

نکات مهم قبل از ارسال مقاله

1) مقالات در 1 مرحله و  به‌صورت”اصل مقاله” دریافت می‌گردد که می‌بایست به دبیرخانه کنفرانس و تنها از طریق فرم ارسال مقاله ارسال شود.
• آغاز دریافت مقاله: ۱ خرداد 1401
• مهلت ارسال مقالات: ۳۱ مرداد ۱۴۰1
• اعلام نتایج داوری: حداکثر تا 31 شهریور 1401
• دریافت نسخه نهایی مقاله: حداکثر تا 10 مهر 1401

2)  در صورت عدم رعایت نکات راهنمای تدوین، مقاله داوری نخواهد شد.

3) ارسال مقاله به این کنفرانس توسط نویسندگان به این معنی است که این مقاله قبلاً چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.

4) فایل ارسالی باید در هر دو فرمت Word و PDF باشد.

تماس با دبیرخانه کنفرانس