بزرگترین گردهمایی نخبگان تحول دیجیتال کشور

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ - سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

خانه شب تحول دیجیتال ایران

تماس با دبیرخانه کنفرانس