کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

کلید طلایی

شرکت کلید طلایی جهان معاصر، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.