معرفی مدل تحول دیجیتال ۲۰۲۰۰

مدل تحول دیجیتال ۲۰۲۰۰

مدل ۲۰۲۰۰، بلوغ دیجیتال سازمان‌ها را با توجه به مولفه‌های بیست‌گانه تحول دیجیتال و با بهره‎گیری از ۲۰۰ شاخص عملیاتی، به‌صورت دقیقی ارزیابی می‎کند و هریک از سازمان‌ها با توجه به نمره ارزیابی خود در یکی از سطوح پنج‌گانه بلوغ دیجیتال قرار می‌گیرند.

سطوح پنج‌گانه بلوغ دیجیتال در مدل ۲۰۲۰۰ عبارت‌اند از:

  • مبتدی دیجیتال
  • جوینده دیجیتال
  • رهسپار دیجیتال
  • حرفه‌ای دیجیتال
  • زبده دیجیتال

همان‌طور که اشاره شد، سازمان‌ها با توجه به نمره ارزیابی خود در یکی از این سطوح قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است که برای اولین‌بار در سطح کشور از این مدل جامع برای ارزیابی بلوغ دیجیتال سازمان‌ها استفاده می‌شود و هریک از سازمان‌های شرکت‌کننده قادر خواهند بود که با آگاهی از سطح بلوغ دیجیتال خود، برای رشد و ارتقا در این حوزه برنامه‌ریزی نمایند. در این مدل علاوه بر ارزیابی بلوغ دیجیتال، نقاط قوت و ضعف هریک از سازمان‌ها در حوزه دیجیتال شناسایی می‌شود و این مورد اولین گام برای ترسیم نقشه‌راه تحول دیجیتال آنها خواهد بود.