آرشیو برچسب : تحول دیجیتال

خانه برچسب های پست ها "تحول دیجیتال"

ارزیابی ملی تحول دیجیتال و منافع سازمانی حضور در آن

دانشگاه تهران قصد دارد، پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال را برگزار نموده و از سرآمدان دیجیتال کشور در شهریور ۱۴۰۰ تقدیر نماید. دکتر مهدی شامی زنجانی، دبیر علمی ا...
ادامه مطلب

فراخوان ارائه ورکشاپ / تجربه

امروز توسعه مهارت‌های دیجیتال کارکنان و مدیران به یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های ایرانی تبدیل شده است. از این رو کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال در نظر دارد، ور...
ادامه مطلب

اعلام زیرمحورهای «پیاده‌سازی و راهبری تحول دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «پیاده‌سازی و راهبری تحول دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1. استراتژی تحول دیجیتال 2. رهبری و راهبری دیجیتال 3. نقشه راه تحول دیجیتال 4. ارز...
ادامه مطلب
دکتر مهدی شامی زنجانی

دکتر مهدی شامی زنجانی، دبیر علمی کنفرانس و دبیر محور تخصصی «پیاده‌سازی و راهبری تحول دیجیتال»

دکتر مهدی شامی زنجانی، دبیر علمی کنفرانس و دبیر محور تخصصی «پیاده‌سازی و راهبری تحول دیجیتال» کنفرانس خواهند بود. دکتر مهدی شامی زنجانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ...
ادامه مطلب
اعلام زیرمحورهای «کاربردهای فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» کنفرانس

اعلام زیرمحورهای «کاربردهای فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «کاربردهای فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1. نیازمندی های اکوسیستمیِ بهره برداری از فناوری های تحول آفرین 2. تاثیر...
ادامه مطلب
دکتر نیما مختارزاده، دبیر محور تخصصی «فناوری‌های تحول آفرین در صنعت»

دکتر نیما مختارزاده، دبیر محور تخصصی «فناوری‌های تحول آفرین در صنعت»

دکتر نیما مختارزاده، دبیر محور تخصصی «فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» کنفرانس خواهند بود. دکتر نیما مختارازده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کن...
ادامه مطلب
اعلام زیرمحورهای «منابع انسانی دیجیتال» کنفرانس

اعلام زیرمحورهای «منابع انسانی دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «منابع انسانی دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. استراتژی منابع انسانی دیجیتال ۲. سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی ۳. تجزیه و تحلیل داده...
ادامه مطلب
دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال»

دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال»

دکتر علی پیران نژاد، دبیر محور تخصصی «منابع انسانی دیجیتال» کنفرانس خواهند بود. دکتر علی پیران نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کنفرانس بین...
ادامه مطلب
اعلام زیرمحورهای «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس

اعلام زیرمحورهای «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس

زیرمحورهای مربوط به محور «داده و تحول دیجیتال» به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱. تحول دیجیتال داده محور ۲. کسب‌وکارهای داده محور ۳. تحلیل‌گری داده در تحول دیجیتال ۴. بیگ د...
ادامه مطلب
دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال»

دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال»

دکتر سعید روحانی، دبیر محور تخصصی «داده و تحول دیجیتال» کنفرانس خواهند بود. دکتر سعید روحانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند. شایان ذکر است کنفرانس بین‌المللی...
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس