آرشیو برچسب : دکتر احسان عابدی

خانه برچسب های پست ها "دکتر احسان عابدی"

مصاحبه اختصاصی دکتر احسان عابدی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران

دکتر احسان عابدی، مدیر گروه تحول دیجیتال بانک ملت، در مصاحبه اختصاصی با رسانه شب تحول دیجیتال ایران، ضمن تاکید به ابعاد کشور دیجیتال، تحول دیجیتال کشور را نیازمند ح...
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس