آرشیو برچسب : دکتر ایوب محمدیان

خانه برچسب های پست ها "دکتر ایوب محمدیان"

دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور نوآوری و کارآفرینی دیجیتال

دکتر ایوب محمدیان، دبیر محور تخصصی نوآوری و کارآفرینی دیجیتال خواهند بود. دکتر ایوب محمدیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌باشند و نوآوری و استراتژی دیجیتال حوزه ت...
ادامه مطلب
تماس با دبیرخانه کنفرانس