لیست مقالات

کدعنوان فارسی مقالهدانلود فایل اصلاح شده مقاله#
1299تست عنوان فارسی مقاله مدیر سیستم دانلود مقاله
1260ارائه مدل فاکتورهای تاثیر گذار در طراحی سرویس جهت بهبود تجربه مشتری بانکی دانلود مقاله
1259شناسایی نیروهای پیشران موثر بر آینده مشاغل با تأکید بر پیشرفت‌های هوش مصنوعی دانلود مقاله
1258بازی‌وارسازی در عصر منابع انسانی دیجیتال دانلود مقاله
1256بررسی واكنش هیجاني الکترونیک در گردشگري تاریک ایران
1254شناسایی و اولیت بندی فناوری های تحول آفرین در دانشگاه هوشمند دانلود مقاله
1252مفهوم سازی استراتژی دیجیتال سازمانی دانلود مقاله
1250تحول دیجیتال سلامت؛ پیش‌ران‌ها و موانع در سازمان‌های سلامت
1249چالش‌های سرمایه انسانی بانکداری‌ 4.0 متأثر از پیشرفت هوش‌مصنوعی
1248ارائه چرخه حیات پیاده‌سازی تحلیل‌گری کارکنان دانلود مقاله
1246فناوری های تحول آفرین در زنجیره تأمین بشردوستانه ایران دانلود مقاله
1245تحول دیجیتال در صنعت هوانوردی با رویکرد هویت دیجیتال
1244تاثیر کرونا بر چالشهاي کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی در ایران
1242مقایسه پرداخت‌ الکترونیکی با کارت نقدی و پرداخت الکترونیکی با رمز ارز
1241مدیریت تجربه مشتری با رویکرد داده محور در عصر دیجیتال دانلود مقاله
1235تاثیر ریسک ادراکی و اعتماد بر نگرش و قصد خرید آنلاین
1233ارزیابی تاثیر فناوري اطلاعات توانمند شده توسط قابلیت هاي پویا بر مزیت رقابتی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سرمایه گذاري بازار و چابکی عملیاتی
1230شناسایی و اولویت بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در حوزه معادن
1229سونامی تحول دیجیتال، پهلوگیری کشتی های لویدز در اقیانوس آبی
1227کاربرد و مزایای هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی دانلود مقاله
1223تأثیر تحول دیجیتال بر عملکرد هم‌پایی در کشورهای منتخب اتحادیه اروپا دانلود مقاله
1221Rethinking Enterprise Architecture for the digital age: A Research Agenda
1218تحول دیجیتال و صندوق های بازنشستگی: فرصت ها و چالش های پیش رو
1216طراحی الگوی توسعه خدمات جدید در صنعت بانکداری دانلود مقاله
1211شناسایی واولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیا در حمل و نقل هوشمند صنایع غذایی دارای زنجیره سرد
کدعنوان فارسی مقالهدانلود فایل اصلاح شده مقاله#