لیست مقالات

کدعنوان فارسی مقالهدانلود فایل مقالهدانلود فایل اصلاح شده مقاله#
1503توسعه مدل روانشناسی مصنوعی و احساس مصنوعی در پلتفورم ربات های انسان نما (مطالعه موردی کشور چین) دانلود مقاله
کدعنوان فارسی مقالهدانلود فایل مقالهدانلود فایل اصلاح شده مقاله#