مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه فراخوان ارائه ورکشاپ/ تجربه

امروز توسعه مهارت‌های دیجیتال کارکنان و مدیران به یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های ایرانی تبدیل شده است. از این رو کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال در نظر دارد، ورکشاپ‌هایی را در این حوزه در روزهای کنفرانس برگزار نماید. لذا از خبرگانی که در حوزه مهارت‌های دیجیتال از دانش و تخصص برخوردار هستند، جهت برگزاری ورکشاپ، ذیل یکی از محورهای کنفرانس دعوت به عمل می‌آید. به برگزارکنندگان ورکشاپ،‌ «گواهینامه برگزاری ورکشاپ» از سمت دانشگاه تهران تقدیم خواهد شد.

 

از طرفی حرکت به سوی دیجیتالی شدن سازمان‌ها در صنایع مختلف کشور آغاز شده است و در سال‌های اخیر شاهد تجربه‌گری برخی سازمان‌ها چه در سطح نقشه‌راه نویسی و چه در سطح انجام ابتکارات تحول دیجیتال هستیم. آگاهی از مسیری که سازمان‌های پیشرو در این زمینه طی کرده‌اند می‌تواند به سایر سازمان‌ها در طراحی نقشه راهشان و انجام اقدامات موثر تحول دیجیتال کمک نماید. از ویژگی منحصربفرد کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال، دریافت و انتخاب تجارب برگزیده تحول دیجیتال در صنایع مختلف و فراهم کردن امکان ارائه شفاهی آن در این رویداد است. به ارائه دهندگان تجربه،‌ «گواهینامه ارائه تجربه» تقدیم خواهد شد.

 

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط ارائه ورکشاپ/تجربه، بروشور فراخوان ارائه ورکشاپ/تجربه را مطالعه و پس از تدوین پروپوزال طبق ساختار کنفرانس، آن را در لینک مربوطه در این صفحه بارگذاری نمایند.

تماس با دبیرخانه کنفرانس