دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

اولین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال، بزرگترین رویداد و گردهمایی نخبگان این حوزه در کشور با محوریت دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰ برگزار گردید. در اختتامیه این رویداد نیز از برگزیدگان پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال تقدیر به‌عمل آمد. رویداد ارزیابی ملی تحول دیجیتال، مهمترین رویداد حرفه ای تحول دیجیتال در کشور است که با هدف ممیزی، ارائه بازخورد و درنهایت معرفی سازمان‌های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی شده است. یکی از اهداف عمده این ارزیابی، ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان‌ها، رهبران و متخصصین این سازمان‌ها می‌باشد. در پنج دوره گذشته این رویداد، بیش از 80 سازمان ایرانی ارزیابی شده‌اند و از برگزیدگان نیز تقدیر به عمل آمده است. شایان ذکر است دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال در 19 و 20 تیرماه 1402 برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال

محورهای کنفرانس
کنفرانس تحول دیجیتال

آنچه در کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال خواهد گذشت

  • آشنایی با آخرین روندها و برترین تجارب در محورهای منتخب تحول دیجیتال
  • هم‌اندیشی پیرامون چالش‌های مطرح در محورهای منتخب تحول دیجیتال
  • ارائه دستاوردهای پژوهشی مرتبط با محورهای منتخب تحول دیجیتال
  • فرصت شبکه‌سازی در اکوسیستم تحول دیجیتال کشور
دکتر مهدی شامی زنجانی

دبیر کنفرانس

مهدی شامی زنجانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

گالری تصاویر

تماس با دبیرخانه کنفرانس