دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

اولین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال، بزرگترین رویداد و گردهمایی نخبگان این حوزه در کشور با محوریت دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰ برگزار گردید. در اختتامیه این رویداد نیز از برگزیدگان پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال تقدیر به‌عمل آمد. رویداد ارزیابی ملی تحول دیجیتال، مهمترین رویداد حرفه ای تحول دیجیتال در کشور است که با هدف ممیزی، ارائه بازخورد و درنهایت معرفی سازمان‌های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی شده است. یکی از اهداف عمده این ارزیابی، ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان‌ها، رهبران و متخصصین این سازمان‌ها می‌باشد. در پنج دوره گذشته این رویداد، بیش از ۸۰ سازمان ایرانی ارزیابی شده‌اند و از برگزیدگان نیز تقدیر به عمل آمده است. شایان ذکر است دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال به همراه اختتامیه ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال در ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال

محورهای کنفرانس

محورهای ارزیابی ملی تحول دیجیتال

محورهای ارزیابی

چرا باید در ارزیابی ملی تحول دیجیتال شرکت کرد؟

معرفی سازمان‌ها و مدیران منتخب در حوزه تحول دیجیتال به جامعه علمی و حرفه‌ای کشور
برگزاری یک جلسه آموزشی تحول دیجیتال پیش از ممیزی برای سازمان‌ها
ممیزی وضعیت تحول دیجیتال شرکت‌کنندگان در ارزیابی توسط ارزیابان خبره
ارائه گزارش بازخورد از وضعیت بلوغ دیجیتال سازمان به همراه مقایسه آن با متوسط صنعت در سطح داخلی و بین‌المللی
استفاده از تجارب موفق سازمان‌های ایرانی در زمینه تحول دیجیتال
برگزاری یک جلسه‌ مشاوره‌ای تحول دیجیتال پس از ارزیابی

dtconf tandis

مراسم اختتامیه ارزیابی ملی تحول دیجیتال

معرفی و تقدیر از سرآمدان تحول دیجیتال کشور
  • معرفی برنده جایزه سال تحول دیجیتال ایران
  • معرفی زبدگان دیجیتال کشور
  • معرفی نوآوری‌های دیجیتال برگزیده کشور
  • معرفی رهبران دیجیتال برگزیده کشور

گالری تصاویر

تماس با دبیرخانه کنفرانس