دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال

اولین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال، بزرگترین رویداد و گردهمایی نخبگان این حوزه در کشور با محوریت دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰ برگزار گردید. در اختتامیه این رویداد نیز از برگزیدگان پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال تقدیر به‌عمل آمد. رویداد ارزیابی ملی تحول دیجیتال، مهمترین رویداد حرفه ای تحول دیجیتال در کشور است که با هدف ممیزی، ارائه بازخورد و درنهایت معرفی سازمان‌های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی شده است. یکی از اهداف عمده این ارزیابی، ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان‌ها، رهبران و متخصصین این سازمان‌ها می‌باشد. در پنج دوره گذشته این رویداد، بیش از 80 سازمان ایرانی ارزیابی شده‌اند و از برگزیدگان نیز تقدیر به عمل آمده است. شایان ذکر است دومین کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال به همراه اختتامیه ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال در 25 و 26 مهرماه 1401 برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال

محورهای کنفرانس
کنفرانس تحول دیجیتال

آنچه در کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال خواهد گذشت

  • آشنایی با آخرین روندها و برترین تجارب در محورهای منتخب تحول دیجیتال
  • هم‌اندیشی پیرامون چالش‌های مطرح در محورهای منتخب تحول دیجیتال
  • ارائه دستاوردهای پژوهشی مرتبط با محورهای منتخب تحول دیجیتال
  • فرصت شبکه‌سازی در اکوسیستم تحول دیجیتال کشور
دکتر مهدی شامی زنجانی

دبیر کنفرانس

مهدی شامی زنجانی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سخنرانان کنفرانس تحول دیجیتال

سخنرانان کنفرانس

دکتر مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محمدرضا شعبانعلی

محمدرضا شعبانعلی
مدیر سایت متمم

دکتر آرین قلی‌پور

آرین قلی‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سپهر قاضی نوری

سپهر قاضی نوری
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد ابویی اردکان

محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر ایوب محمدیان

ایوب محمدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سعید روحانی

سعید روحانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مینا بیگی

مینا بیگی
عضو هیئت علمی دانشگاه ساوتهمپتون

دکتر نیما مختارزاده

نیما مختارزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر ایمان رئیسی

ایمان رئیسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

سروش نالچیگر

سروش نالچیگر
مدرس دانشگاه تورنتو کانادا

رسول سراییان

رسول سراییان
مشاور و مدرس تحول دیجیتال

مهندس حامد قنادپور

حامد قنادپور
مشاور و مدرس نوآوری دیجیتال

دکتر پیام ناوی

پیام ناوی
مشاور و مدرس حوزه تجربه مشتری

دکتر مصطفی امینی

مصطفی امینی
مشاور نوآوری و توسعه کسب‌وکار دیجیتال

دکتر عطاءاله هرندی

عطاءاله هرندی
مشاور و مدرس حوزه استراتژی و سرمایه‌گذاری

گالری تصاویر

تماس با دبیرخانه کنفرانس