مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه سخنرانان کنفرانس
دکتر مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

سپهر قاضی نوری

سپهر قاضی نوری
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر آرین قلی‌پور

آرین قلی‌پور
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد ابویی اردکان

محمد ابویی اردکان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مهندس حامد قنادپور

حامد قنادپور
مشاور و مدرس نوآوری دیجیتال

دکتر ایوب محمدیان

ایوب محمدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سعید روحانی

سعید روحانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر نیما مختارزاده

نیما مختارزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر ایمان رئیسی

ایمان رئیسی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

مینا بیگی

مینا بیگی
عضو هیئت علمی دانشگاه ساوتهمپتون

رسول سراییان

رسول سراییان
مشاور و مدرس تحول دیجیتال

دکتر پیام ناوی

پیام ناوی
مشاور و مدرس حوزه تجربه مشتری

دکتر مصطفی امینی

مصطفی امینی
مشاور نوآوری و توسعه کسب‌وکار دیجیتال

دکتر عطاءاله هرندی

عطاءاله هرندی
مشاور و مدرس حوزه استراتژی و سرمایه‌گذاری

تماس با دبیرخانه کنفرانس