مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه ثبت نام در ارزیابی ملی تحول دیجیتال

مرحله 1 از 3 - مشخصات عمومی سازمان

0%