مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۹ و ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه ثبت نام در ارزیابی ملی تحول دیجیتال

مرحله 1 از 3 - مشخصات عمومی سازمان

0%
تماس با دبیرخانه کنفرانس