مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه تاریخ‌های مهم کنفرانس
مراحل تاریخ
آغاز دریافت مقاله ۱ اسفند ۱۳۹۹
پایان مهلت ارسال مقاله ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
اعلام نتایج داوری ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
دریافت نسخه نهایی مقاله ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری کنفرانس ۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
تماس با دبیرخانه کنفرانس