مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه تاریخ‌های مهم کنفرانس

تاریخ برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال: ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲

تماس با دبیرخانه کنفرانس