مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه تاریخ‌های مهم کنفرانس

تاریخ‌های مهم کنفرانس بین‌المللی تحول دیجیتال

مراحل تاریخ
آغاز دریافت مقاله ۱ خرداد ۱۴۰۱
پایان مهلت ارسال مقاله ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
اعلام نتایج داوری حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
دریافت نسخه نهایی مقاله حداکثر تا ۱۰ مهر ۱۴۰۱
تماس با دبیرخانه کنفرانس