مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۹ و ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه تاریخ‌های مهم کنفرانس

کلیه مهلت‌ها به پایان رسیده است.

تماس با دبیرخانه کنفرانس