مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

خانه محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

زیرمحورهای تخصصی کنفرانس

زیرمحورهای «پیاده‌سازی و راهبری تحول دیجیتال» | دبیر محور تخصصی: دکتر مهدی شامی زنجانی

✓ استراتژی تحول دیجیتال
✓ رهبری و راهبری دیجیتال
✓ نقشه راه تحول دیجیتال
✓ ارزیابی و سنجش تحول دیجیتال
✓ اقتصاد دیجیتال
✓ مدیریت تحول در عصر دیجیتال
✓ مدیریت سازمان‌های دیجیتال

زیرمحورهای «نوآوری و کارآفرینی دیجیتال» | دبیر محور تخصصی: دکتر ایوب محمدیان

✓ اکوسیستم استارت‌آپ‌های دیجیتال
✓ مدیریت نوآوری‌های دیجیتال در سازمان‌ها
✓ استراتژی‌های و مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال
✓ پلتفرم‌ها و بازارگاه‌های چندوجهی دیجیتال
✓ شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر
✓ تعامل و مشارکت بین شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌ها
✓ کسب‌وکارهای دیجیتال مبتنی بر اقتصاد اشتراکی و جمع‌سپاری

زیرمحورهای «داده و تحول دیجیتال» | دبیر محور تخصصی: دکتر سعید روحانی

✓ تحول دیجیتال داده محور
✓ کسب‌وکارهای داده محور
✓ تحلیل‌گری داده در تحول دیجیتال
✓ بیگ دیتا و تحول دیجیتال
✓ معماری داده در تحول دیجیتال
✓ حاکمیت داده و تحول دیجیتال
✓ نقش سرویس‌ها و داده‌های باز در تحول دیجیتال

زیرمحورهای «منابع انسانی دیجیتال» | دبیر محور تخصصی: دکتر علی پیران نژاد

✓ استراتژی منابع انسانی دیجیتال
✓ سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی
✓ تجزیه و تحلیل داده‌های منابع انسانی
✓ کاربرد فناوری‌های تحول آفرین در مدیریت منابع انسانی
✓ حریم خصوصی، شفافیت و امنیت داده‌های منابع انسانی
✓ محیط کار دیجیتال
✓ تحول تجربه کارکنان در عصر دیجیتال
✓ آینده کار و نیروی کار در سایه فناوری‌های تحول‌آفرین

زیرمحورهای «کاربردهای فناوری‌های تحول آفرین در صنعت» | دبیر محور تخصصی: دکتر نیما مختارزاده

✓ نیازمندی های اکوسیستمیِ بهره برداری از فناوری های تحول آفرین
✓ تاثیر انقلاب چهارم صنعتی بر شبکه ارزش صنایع
✓ همراستایی استراتژی نوآوری و فناوری بنگاه با فناوری های تحول آفرین
✓ فناوری های تحول آفرین و هوشمندی استراتژیک بنگاه
✓ توانمندسازهای بنگاه در مواجهه با انقلاب چهارم صنعتی
✓ مدیریت تولید و زنجیره تامین کارخانه های هوشمند
✓ یکپارچه سازی منابع بنگاه با فناوری های تحول آفرین
✓ فناوری های تحول آفرین و توسعه محصولات و خدمات جدید

تماس با دبیرخانه کنفرانس