مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۰ تیرماه ۱۴۰۲

خانه تقویم ارزیابی

کلیه مهلت‌ها به پایان رسیده است.

تماس با دبیرخانه کنفرانس