مهم‌ترین رویداد تحول دیجیتال کشور

۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۱

خانه تقویم ارزیابی
موضوع زمان
شروع ثبت‌نام 1 دی 1400
مهلت ثبت‌نام 31 خرداد 1401
آموزش از 1 خرداد 1401 الی 15 تیر 1401
مهلت تکمیل اظهارنامه 31 تیر 1401
برگزاری جلسات ممیزی مرداد و شهریور 1401
مراسم تقدیر از سرآمدان تحول دیجیتال کشور 26 مهر 1401
ارائه گزارش بازخورد مکتوب حداکثر تا 30 آبان 1401
تماس با دبیرخانه کنفرانس